Realizace staveb

Realizace staveb a investičních záměrů

 • výstavba rodinných domků
 • rekonstrukce a stavební úpravy domů, bytů a bytových jader
 • budování půdních nástaveb a vestaveb, rekonstrukce střech a krovů
 • zateplování budov a opravy fasád
 • výstavba kancelářských a průmyslových objektů
 • rekonstrukce a opravy kancelářských a průmyslových objektů
 • terénní úpravy pozemků, výstavba parkovišť a příjezdových komunikací
 • komplexní realizace staveb (stavby na klíč)

Zemní práce

Zemní a demoliční práce, odstraňování staveb

 • zemní práce
 • výkopy základů a základových pasů pro dům
 • výkopy jam, výkopy bazénů
 • výkopové a zahrnovací práce
 • výkopy pro inženýrské sítě
 • přesun stavebních hmot

Interiéry

Dodávka interiérů

 • návrh a projekt interiéru (od studie, vizualizace ve 3D, až po výrobní dokumentaci)
 • zajištění dodávky interiérů

Projektová činnost

Inženýrská a projektová činnost

 

Projektová činnost:

 • komplexní projektová činnost v investiční výstavbě (od rodinných domů, bytových domů, administrativních objektů, průmyslových a výrobních objektů až po obchodní objekty a obchodní centra)
 • příprava investičních záměrů (pomoc investorům při přípravě staveb – zjištění možnosti zastavění pozemku, napojení na inženýrské sítě, posouzení nákladů stavby a zpracování harmonogramu přípravy výstavby a samotné realizace stavby)

 

Stavební management:

 • technický dozor investora a stavební dozor (od posouzení kvalit projektové dokumentace, ekonomiky návrhu stavby nebo části stavby, přejímku díla od dodavatele, až po kontrolu fakturace a zajištění kolaudace stavby)
 • poradenská a konzultační činnost (nezávislé posouzení projektů, kontrola kvality a obsahu projektové dokumentace, posouzení ekonomiky staveb, poradenská činnost při přípravě staveb)

 

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

 • vypracování plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 • výkon činnosti koordinátora na staveništi (pravidelná kontrola dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pořizování záznamů a konzultační činnost s dodavatelem a stavebníkem)

Sdělte nám své požadavky. Rádi pro vás připravíme nabídku.

 

kontakt