• odvoz a likvidace sutí a odpadu "na klíč"
  • kontejnerový odvoz stavební sutě, lehkého a komunálního odpadu
  • dovoz stavebního materiálu
  • prodej a dovoz písku, štěrku a suchého betonu
  • vyklízení objektů (sklepy, půdy, chalupy)
  • vyklízení a likvidace černých skládek
  • pronájem kontejnerů
  • potvrzení o ekologickém uložení odpadu i sutě - mezideponie
  odpad

odvezeme odpad a suť

Kontejnerový odvoz a likvidace odpadů pro Prahu a okolí

 

DRUH ODPADU OBJEM KONTEJNERU CENA BEZ DPH*
suť, hlína, beton, cihly 3 m3 1 300 Kč
suť, hlína, beton, cihly 4 m3 1 350 Kč
směsný stavební odpad 3 m3 2 500 Kč
směsný stavební odpad 4 m3 2 660 Kč
lehký objemný odpad 9 m3 3 500 Kč
lehký objemný odpad 12 m3 4 250 Kč

 

*Cena obsahuje přistavení, pronájem kontejneru a odvoz odpadu včetně likvidace na skládce.

 avie

 

Certifikace na manipulaci s odpady

 

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 11 Textilní materiály
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 02 Odpad ztržišť
20 03 07 Objemný odpad
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené
  Odpady kategorie "O" a "N" (ostatní a nebezpečné )

dovezeme písek a drť

Prodej a dovoz stavebního materiálu pro Prahu a okolí

 

DRUH MATERIÁLU OBJEM MATERIÁLU
CENA MATERIÁLU BEZ DPH
písek betonářský (říční) 1 m3 338 Kč
písek maltový (kopaný) 1 m3 338 Kč
drť frakce 0 - 8 mm 1 m3 790 Kč
drť frakce 16 - 32 mm 1 m3 850 Kč

 

avie2

 

LOKALITA CENA DOPRAVY BEZ DPH*
Praha 590 Kč (paušál)
okolí Prahy 590 Kč (paušál) + 20 Kč / 1 km

 

*Cena za dopravu je vyčíslována dle lokality.

Veškerou dopravu zajišťujeme vlastními vozy a vlastními pracovníky. K dispozici jsou pro vás připraveny kontejnery o objemu 3 m3, 4 m3, 9 m3 a 12 m3. Naše reakční doba je maximálně do dvou hodin po objednání a potvrzení z naší strany.

 

Sdělte nám své požadavky, na základě kterých váš projekt naceníme a připravíme individuální nabídku. Máte-li zájem o dlouhodobější spolupráci, případně máte inidividuální požadavky rovněž nás prosím kontaktujte.

 

kontakt